ETG Chem FZE LLC, United Arab Emirates

Expand All
Operation Current Certification Status Current Certification Audit Documents Initial Certification Operation Details Location

ETG Chem FZE LLC – ETG Curechem Tanzania

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
September 07, 2023

Location

Tanzania

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
ETG Curechem Tanzania

Plot No. 942, Mbulu Msarabani
Kasco Premises
Kahama
Latitude
-3.84028
Longitude
32.64037

ETG Chem FZE LLC – ETG Curechem Tanzania

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
September 07, 2023

Location

Tanzania

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
ETG Curechem Tanzania

Plot 47 Mwatlole
Geita
Latitude
-2.87457
Longitude
32.25829

ETG Chem FZE LLC – ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
September 07, 2023

Location

Zimbabwe

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

2101 Bristol Road, Heavy Industrial Area
Gweru
Latitude
-19.46887
Longitude
29.78806

ETG Chem FZE LLC – ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
September 07, 2023

Location

Zimbabwe

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

1 ROBERT DRIVE,
Msasa
Harare
Latitude
-17.83901
Longitude
31.10402

ETG Chem FZE LLC – ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
September 07, 2023

Location

Zimbabwe

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
ETG Curechem Zimbabwe Pvt Ltd

28 Josiah Chinamano
Belmont
Bulawayo
Latitude
-20.16961
Longitude
28.57118